PORADENSTVO
A KONZULTÁCIE
POISTENIE
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL
RIEŠENIE ŠKÔD
A POISTNÝCH
UDALOSTÍ

SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje exkluzívny poistný servis firemným ako i súkromným klientom. Nami poskytovaný servis je bezplatný, profesionálny a šitý na mieru pre každého klienta individuálne.

Poistný servis zahŕňa:

ICS - Insurance Complete Services s. r. o.
Drieňová 1/F * 821 01 Bratislava
IČO * 36808652
IČ DPH * SK2022427979
IBAN * SK40 1100 0000 0026 2983 5266

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 101 505
ZO ZAHRANIČIA
+ 421 2 44 44 20 44