POISTENIE
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL
RIEŠENIE ŠKÔD
A POISTNÝCH
UDALOSTÍ
PORADENSTVO
A KONZULTÁCIE

PRE KLIENTOV

Užitočné linky
Slovenská kancelária poisťovateľov – www.skp.sk
Národná banka Slovenska – www.nbs.sk
ICS Partners – www.icspartners.sk

Kontakty a tlačivá – hlásenie poistných udalostí
Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti odporúčame našim klientom kontaktovať nás na bezplatnej infolinke alebo e-mailom:

zo Slovenska 0800 101 505 zo zahraničia + 421 2 44 44 20 44 info@ics-sro.sk
Dohodneme s Vami postup riešenia škody a aktívne Vás budeme zastupovať pri riešení škody až do úplného vybavenia všetkých oprávnených nárokov na poistné plnenie.

Tlačivá - správa Vášho poistenia
Ak nie ste naším klientom a chcete aby sme Vás zastupovali, kompletne vyplnené tlačivo zašlite na našu adresu, alebo priamo na adresu poisťovne, my sa o Vás postaráme!
Generali poisťovňa
Generali poisťovňa Generali prevod
NA STIAHNUTIE
Kooperativa poisťovňa
Kooperativa poisťovňa Kooperativa prevod
NA STIAHNUTIE
Uniqa poisťovňa
Uniqa poisťovňa Uniqa prevod
NA STIAHNUTIE
Wüstenrot poisťovňa
Wüstenrot poisťovňa Wüstenrot prevod
NA STIAHNUTIE
Kontakty a tlačivá našich partnerov
Allianz Slovenská poisťovňa
Allianz Slovenská poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0800 122 222
 • zo zahraničia +421 2 49 61 56 77
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Colonnade
Colonnade Insurance Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska + 421 55 68 26 222
 • zo zahraničia + 421 55 68 26 236
  zo zahraničia + 421 55 68 26 222
Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
ČSOB poisťovňa
ČSOB poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
 • 0850 311 312
 • 0912 611 612
 • 0906 330 330
Povinné zmluvné poistenie Po telefonickom nahlásení poistnej udalosti zasielate požadované doklady vyžiadané operátorom call centra na e-mailovú adresu infolikvidacia@csob.sk
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie Po telefonickom nahlásení poistnej udalosti zasielate požadované doklady vyžiadané operátorom call centra na e-mailovú adresu infolikvidacia@csob.sk
Generali poisťovňa
Generali poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0850 111 117
 • zo zahraničia +421 2 58 27 66 66
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Genertel poisťovňa
Genertel poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • 0850 555 555

Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Groupama poisťovňa
Groupama poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0850 211 411
 • zo zahraničia +421 2 20 85 42 08
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0850 111 566
 • zo zahraničia + 421 2 52 62 72 82
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Kooperativa poisťovňa
Kooperativa poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0850 111 577
 • zo zahraničia + 421 2 57 28 16 70
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Union poisťovňa
Union poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
 • zo Slovenska 0850 111 211
 • zo zahraničia + 421 2 20 81 18 11
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Uniqa poisťovňa
Uniqa poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
(pondelok - štvrtok 8:00 - 17:00 hod.
piatok 8:00 - 16:00 hod.)
 • 0850 111 400
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE
Wüstenrot poisťovňa
Wüstenrot poisťovňa Telefonické hlásenie poistnej udalosti
v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod.
 • + 421 2 33 06 88 05
Povinné zmluvné poistenie
Hlásenie škody poškodený
NA STIAHNUTIE
Hlásenie škody vinník
NA STIAHNUTIE
Záznam o nehode
NA STIAHNUTIE

Havarijné poistenie
Hlásenie škody
NA STIAHNUTIE

ICS - Insurance Complete Services s. r. o.
Drieňová 1/F * 821 01 Bratislava
IČO * 36808652
IČ DPH * SK2022427979
IBAN * SK40 1100 0000 0026 2983 5266

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 101 505
ZO ZAHRANIČIA
+ 421 2 44 44 20 44