RIEŠENIE ŠKÔD
A POISTNÝCH
UDALOSTÍ
PORADENSTVO
A KONZULTÁCIE
POISTENIE
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

PRODUKTY

Naša spoločnosť Vám ponúka široké portfólio poistných produktov v oblasti poistenia vozidiel, majetku, zodpovednosti, technických rizík, ako i ďalšie druhy poistenia sprostredkované cez našich partnerov, ktoré Vám "ušijeme na mieru".

Poistenie motorových vozidiel Poistenie fyzických osôb Poistenie majetku podnikateľov Poistenie príjmov
Poistenie zodpovednosti Finančné poistenie Poľnohospodárske poistenie Ostatné druhy poistenia

ICS - Insurance Complete Services s. r. o.
Drieňová 1/F * 821 01 Bratislava
IČO * 36808652
IČ DPH * SK2022427979
IBAN * SK40 1100 0000 0026 2983 5266

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 101 505
ZO ZAHRANIČIA
+ 421 2 44 44 20 44