POISTENIE
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL
RIEŠENIE ŠKÔD
A POISTNÝCH
UDALOSTÍ
PORADENSTVO
A KONZULTÁCIE

O NÁS

Spoločnosť bola založená v roku 2007 a jej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti poisťovníctva. V zmysle zákona 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov získala dňa 22.06.2007 povolenie od Národnej banky Slovenska na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent. Spoločnosť je evidovaná v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia pod č. PAG 055659. Licencia č. OPK -1746/2007-PLP nás oprávňuje zastupovať záujmy našich klientov v akejkoľvek poisťovni na území Slovenskej republiky.

Od svojho vzniku spoločnosť prechádza neustálym dynamickým vývojom a získava si významné postavenie medzi poprednými finančnými sprostredkovateľmi na poistnom trhu.

Každodenným cieľom našej spoločnosti je zdokonaľovať svoju činnosť a poskytnúť svojím klientom istotu, stabilitu a kvalitné komplexné služby.

Pod pojmom kvalitné komplexné služby rozumieme

Dlhodobým cieľom spoločnosti je spokojnosť klienta. Tú sa snažíme zabezpečiť modernizovaním technológií, ktoré dennodenne napomáhajú nám ako aj našim klientom budovať nadštandardné vzťahy.

Našu spoločnosť tvorí tím profesionálov s dlhoročnou praxou v oblasti poisťovníctva, pre ktorých je poisťovanie nie len prácou, ale aj záľubou.

ICS – Insurance Complete Services s.r.o.

ICS - Insurance Complete Services s. r. o.
Drieňová 1/F * 821 01 Bratislava 
IČO * 36808652
IČ DPH * SK2022427979
IBAN * SK40 1100 0000 0026 2983 5266

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 101 505
ZO ZAHRANIČIA
+ 421 2 44 44 20 44